Autorka kníh pre deti

Môj príbeh

Krása písania detských kníh spočíva v tom, že aj ako autorka môžem vždy nanovo objavovať a vynaliezať svet – a to znova a znova. Rada sa pozerám na svet detskými očami – vtedy nie je všetko také pevné a jednoznačné. Veci menia svoj význam, tak ako sa mením i ja. Je to prekvapujúce, niekedy desivé, potom zase veľmi zábavné. Na druhej strane mám stále väčšiu pokladnicu životných skúseností, o ktoré sa môžem oprieť, ako aj skúseností sama so sebou i s písaním. Preto sa cítim sebaistá pri svojom rozprávaní, môžem dôverovať svojim schopnostiam a súčasne objavovať neznáme sféry. Nie vždy sa to podarí na prvý pokus, ale žijem a píšem podľa svojej zásady – stanovím si pragmatický rámec, ale potom sa riadim aj svojím srdcom a záujmom, skúšam, robím chyby, vstávam, napravím si korunu na hlave a píšem ďalej. Takto už vznikli viaceré knihy a texty a ja som hrdá a šťastná, že sa teraz môžu dotknúť aj ďalších ľudí.

Mimoriadne okamihy v Lubininom živote

Mimoriadne momenty a vyznamenania

Cena Nadácie pre lužickosrbský ľud

Cena za novú lužickosrbskú dratickú tvorbu za hru "Wurywanki" (Vykopávky) - spolu s Dušanom

– 1999 – Nadácia pre lužickosrbský ľud

Cena Nadácie Huberta Burdu

Sponzorská cena na podporu mladej východoeurópskej poézie - Cena Nadácie Huberta Burdu

– 2004 Nadácia Huberta Burdu

Sponzorská cena k Ćišinského cene Nadácie pre lužickosrbský ľud

Správna rada Ćišinského ceny mi udelila sponzorskú cenu za mimoriadny prínos k rozvoju modernej lužickosrbskej literatúry.

– 2017 Sponzorská cena k Ćišinského cene Nadácie pre lužickosrbský ľud

Lubine sa narodilo dieťa

Narodil sa mi syn Branko, tak som odvtedy mohla pre deti nielen písať, ale aj svojmu dieťaťu čítať.

– 2002 – Branko

Štipendium - Kultúrna nadácia Slobodného štátu Sasko

Kultúrna nadácia Slobodného štátu Sasko mi udelila trojmesačné štipendium na projekt "Leuchtturm" (Maják, pozn. prekl., krátka próza).

– 2009 Kultúrna nadácia Slobodného štátu Sasko

Vlastné vydavateľstvo so synom Brankom

Spolu so synom Brankom som založila vlastné vydavateľstvo a vstúpila na medzinárodný trh.

– 2021 Veles Publishing LMT.

Obrázky z môjho sveta

Slávnostné odovzdávanie ceny Lubine Hajduk
Lubina a Dušan na ceste k inšpirácii
Lubina Hajduk-Veljkovićowa Knihy
Lubina na dovolenke
Na ceste k čitateľom - Deti a knihy
Detské knihy, ktorých autorom je Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Branko a Lubina spolu pri čítaní
Lubina na cestách - Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Ako som sa stala spisovateľkou?

Narodila som sa v Budyšíne do prostredia kultúry lužickosrbskej menšiny v Nemecku. Lužica je krásna krajina s bohatou tradíciou, patriaca vtedy do socialistickej krajiny. Oboje ma formovalo a patrí ku mne dodnes ako korene stromu môjho života. Knihy a písanie ma fascinovali od začiatku, poskytovali mi útechu, nádej, inšpiráciu a otvárali mi myseľ. Už viac ako polovicu svojho života som v Lipsku – v mojom vyvolenom domove. V Lipsku mám množstvo príležitostí a kreatívnu sieť priateľov, záhradkárov a kolegov – nehovoriac o rozsiahlych parkoch. Je to teda ideálny východiskový bod, pričom som jednou nohou pevne zakotvená v Lužici a druhou skúmam skutočný aj fiktívny svet. Po boku mám môjho manžela Dušana, s ktorým počas dlhých prechádzok v lese diskutujeme o príbehoch a prichádzame na nové nápady. 

Na začiatku som písala básne. Čoskoro sa k nim pridružili rozhlasové hry pre deti. Básne sa zmenili na texty piesní, v ktorých si našla svoje miesto moja poetická duša.
Nasledovali početné seriály pre detský časopis “Płomjo”, viacero kníh vo vydavateľstve Domowina tak pre deti, ako aj pre dospelých, a rôzne príbehy. Moje rozhlasové hry a texty piesní môžete pravidelne počuť v lužickosrbskom rádiu.

– Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Kto sú Lužickí Srbi?

Maja Naglowa, lužickosrbská umelkyňa

Vodnár, mýtická postava

Kostol v Rosenthale

Park pred elektrárňou

Veľkonočný jazdec, Veľkonočné zvyky

Lužickosrbský športový klub

Lužickí Srbi sú národnostnou menšinou v Nemecku, ktorá žije v Brandenbursku (Dolnolužickí Srbi), ako aj v Sasku (Hornolužickí Srbi). Na prvý pohľad je to vidieť na dvojjazyčných názvoch miest a nápisoch. Na mimoriadne sviatky si obliekajú svoje tradičné kroje; najmä veľkonočné obdobie je bohaté na tradície. Oba lužické jazyky patria medzi západoslovanské jazyky. Hornolužická srbčina, ktorou tiež hovorím a píšem, je veľmi blízka češtine. V Lužici máme bohatú spolkovú kultúru, mnoho speváckych zborov a pevné cirkevné či rodinné tradície.
V Budyšíne, “hlavnom meste” Hornolužických Srbov, sa nachádza jediné bikultúrne divadlo v Nemecku. V jazykovom centre WITAJ pripravujú učebné materiály v lužickej srbčine, vo vydavateľstve Domowina pravidelne vychádzajú lužickosrbské knihy, noviny a časopisy a Lužickosrbský rozhlas vysiela každé ráno pestrý program. Vo viacerých školách v Hornej a Dolnej Lužici si deti prehlbujú svoje jazykové znalosti alebo sa učia v materinskom lužickosrbskom jazyku. Toto je len krátky prehľad, je ešte veľa toho, čo môžete objaviť!

To je pekné, že si tu!

 

Neváhaj a vypočuj si náš podcast, kde hovoríme o deťoch a knihách a pravidelne mávame zaujímavých hostí 🙂

 

Detská kniha so zvieratkami